econtole_bg

Check uw installatie met de Tympaan elektra(e-controle)

Inspectie van de elektrische installatie

De inspectie vindt plaats volgens de 20-80 methodiek (in 20% van de tijd 80% van de gebreken) en gericht op het vinden van potentiële risico’s. Gebreken aan de elektrische installatie worden gekwalificeerd en hieraan wordt een hersteltermijn gekoppeld. Het resultaat van een e-controle is een beoordeling van de installatie waarbij een waardeoordeel wordt gegeven over de kwaliteit in combinatie met de bedrijfsvoering (onderhoud/gebruik e.d.) aangevuld met een lijst met geconstateerde gebreken. Gekoppeld aan deze gebreken wordt een herstelverklaring toegevoegd, die naar de verzekeraar kan worden geretourneerd, om aan te geven dat de ernstige gebreken (door de gekwalificeerde installateur) zijn hersteld. Hiermee wordt voorkomen dat er wordt volstaan met alleen een inspectie(certificaat) en het herstel van de geconstateerde gebreken aan de elektrische installatie achterwege wordt gelaten. Een ander belangrijk aspect is dat de e-controle niet een uitputtende inspectie is, maar beperkt is in tijd afhankelijk van het BVO. Hierdoor zullen voor de meeste objecten de kosten lager uitvallen.

>